Voith-Schneider-PropellerBij de Voith-Schneider Propeller (VSP), zijn de bladen in een cirkel opgesteld, vertikaal ten opzichte van de bodem en dit geheel draait om één vertikale as. Elk blad voert een heen- en weergaande beweging uit omheen haar eigen as. De werking van een gewone scheepsschroef is gemakkellijk te begrijpen, die van een Voith-Schneider Propeller vraagt wat meer uitleg.

De werking van de propeller is het best te begrijpen indien je enkel de stand van één VSP blad
bekijkt, op die punten van de omloop ,waar "lift" wordt ontwikkeld.
Voorwaartse- en achterwaartse fase van een propeller.

Het propellerblad beweegt voortdurend heen en weer , men spreekt dan ook van voorwaartse- en achterwaartse fase. Het heen en weer gaan van de VSP bladen - volgens de wetten van de fysika, een mobiel drijfwerk - is een veel gebruikt aandrijfmiddel in de natuur.(vogels,vissen,dolfijn...)

Je hebt waarschijnlijk al een schipper gezien die met één roeispaan achteraan
zijn boot ,vooruit laveert. De voorwaartse beweging ontstaat doordat de
heen- en weergaande beweging van de roeispaan dwars op de richting
van de boot gebeurt.

Weg van een propellerblad.

Deze beweging wordt bekomen door een punt, op de omtrek van een wiel, te beschouwen terwijl het wiel over een horizontaal vlak rolt.In de wiskunde spreekt men van een cycloïde.

Om deze reden wordt de Voith-Schneider Propeller in de engels sprekende landen de "Voith Cycloidal Propeller" genoemd.

1 Onderste bolvormige kop
  van de stuurarm
2 Hefboom
3 Scharnier
4 Stuurstang
5 Verbindingsstang
6 Bedieningsarm van het blad
   neutraal, in werking,

Het hydrodynamische principe van de bladaktie wordt mechanisch verwezenlijkt door de "kinematiek". De kinematiek zorgt ervoor dat de beweging van de stuurarm doorheen de as van de propeller, omgezet wordt in een, voor elk propellerblad, juiste invalshoek.Vertikale doorsnede van een serie G propeller uitgerust met een "stuurstang" kinematik.